_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Advokathuset Fredrikstad  ble opprettet i 1989, og er et kontorfellesskap bestående av tre advokater og en sekretær. Advokathuset Fredrikstad har stor prosedyreerfaring, og har en variert portefølje som dekker de aller fleste saksområder, både for privatpersoner og næringsdrivende. To av våre advokater er hhv fast forsvarer og fast bistandsadvokat for Fredrikstad tingrett, Halden tingrett og Borgarting lagmannsrett. 


En av våre advokater er eksternmekler for Familievernkontoret, og gjennomfører således kostnadsfri mekling iht. ekteskapsloven og barneloven på lik linje med Familievernkontoret.

 Vi holder til i sentralt beliggende lokaler mellom biblioteket i Fredrikstad og turnhallen. Kontoret har gode parkeringsmuligheter i Phønix gate og Tordenskioldsgate, hvor det er gratis parkering i inntil 1 time. Vi har inngang fra Tordenskioldsgate. Slik finner du oss


Tlf: 69 30 19 00

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Advokathuset Fredrikstad holder kontoret åpent, men følger fortløpende Folkehelseinstituttets råd om å bidra til smitteforebyggende tiltak. 

Covid-19 viruset smitter som dråpe- og kontaktsmitte. Vi vil derfor i en periode fremover redusere klientmøter, og heller legger til rette for møter over telefon, e-post, Teams, Zoom, Skype, FaceTime e.l. så langt det er praktisk mulig.

 

Ved helt nødvendige klientbesøk, bes alle benytte munnbind, hånddesinfeksjon som står ved inngangen, samt å unngå håndhilsning.

   

Vi takker så mye for forståelsen og oppfordrer samtidig alle til å bidra i den store smitteverndugnaden vi nå alle står i.Noen av våre saksområder:

 Separasjon / skilsmisse
 Skifteoppgjør / samboerskifte etter samlivsbrudd / dødsfall
 Særeie / samboeravtaler
 
Barnefordeling (fast bosted, samvær, foreldreansvar) 

 Barnevernsaker
 Arveoppgjør / testament

 Husleiesaker
 Erstatning / forsikring
 Trygd / pasientskade 
 Straffesaker 
(forsvarer / bistandsadvokat) 
 Forretningsjuridisk bistand

 Mangler ved bolig
(feil og reklamasjoner)

 Gjeldsforhandlinger
 Konkursbehandling
 
Dødsbobehandling
 
Skatt / merverdiavgift

 Alm. praksis

 ArbeidsrettKontakt oss

Advokathuset fredrikstad
Phønix gate 3
1606 Fredrikstad

TELEFON         69 30 19 00
FaKs69 30 19 01
E-post:             firmapost@adv-huset.no

Latest news

ADVOKATHUSET FREDRIKSTAD 

Advokathuset Fredrikstad ble opprettet i 1989, og er et kontorfellesskap bestående av fire advokater og en sekretær.© Fredrikstadadvokatene AS


Følg oss: