Advokat Trond Karlsen

 

Advokat Trond Karlsen (daglig leder)


Juridisk embetseksamen i 1995 ved Universitetet i Oslo.


Advokat Trond Karlsen hadde blant annet arbeidserfaring fra SPK og Skatteetaten før han tiltrådte ved Advokathuset Fredrikstad. 
Gjennom arbeidserfaringen han hadde før han begynte som advokat, har han særlig erfaring med tvangsinndrivelse, konkursrett, gjeldsforhandlinger / ettergivelse og bokettersyn fra Skatteetaten. 


Advokat Trond Karlsen påtar seg oppdrag innenfor de fleste av kontorets arbeidsområder, herunder:

Arv / testament    

                                                                   Ektepakter / særeie 

                                                                   Samboeravtaler    

                                                                   Fremtidsfullmakt

                                                                   Skifteoppgjør etter samlivsbrudd (ektefeller / samboere) 

                                                                   Arveoppgjør / skifte / dødsbobehandling  - Privat og offentlig skifte av dødsboer

                                                                   Konkursbehandling og gjeldsforhandling, 

                                                                   Klage over utleggsforretning, utleggspant, utleggstrekk, trekk i lønn / trygd

                                                                   Barnesaker / barnefordeling (samvær, bosted og foreldreansvar)

                                                                   Avtaler og kontrakter 

                                                                   Boligreklamasjoner (feil og mangler ved bolig) - avhendingsloven

                                                                   Husleiesaker (kontrakter - oppsigelse - utkastelse - tvangsfravikelse)

                                                                   Arbeidsrett (ansettelse, oppsigelse, nedbemanning, avskjed, permittering mm)

                                                                   Generell forretningsjuridisk bistand  

                                                                   Søknad om ettergivelse / lemping av skatt og merverdiavgift 

                                                                   Strafferett - forsvarer / bistandsadvokat 


                                                                  Se kontorets øvrige saksområder
Kontakt oss

Advokathuset fredrikstad
Phønix gate 3
1606 Fredrikstad

TELEFON         69 30 19 00
FaKs69 30 19 01
E-post:             firmapost@adv-huset.no

Latest news

ADVOKATHUSET FREDRIKSTAD 

Advokathuset Fredrikstad ble opprettet i 1989, og er et kontorfellesskap bestående av fire advokater og en sekretær.© Fredrikstadadvokatene AS


Følg oss: