Advokat Trond Karlsen

 Advokat Trond Karlsen

Cand. jur. 1995 ved Universitetet i Oslo.
Advokat Trond Karlsen hadde blant annet lang arbeidserfaring fra skatteetaten før han tiltrådte ved Advokathuset Fredrikstad. 

Gjennom denne arbeidserfaringen, har han særlig kunnskap om konkursrett, gjeldsforhandlinger / ettergivelse og bokettersyn fra Skatteetaten.

Hovedarbeidsområder: 

Advokat Trond Karlsen arbeider innenfor de fleste av kontorets arbeidsområder, men spesielt med:


Skifteoppgjør etter samlivsbrudd (ektefeller / samboere) 

                                                                   Samboeravtaler 

                                                                   Ektepakter / særeie 

                                                                   Dødsbobehandling (arveoppgjør) - privat og offentlig skifte

                                                                   Arv / testament        

                                                                   Barnefordeling (samvær, bosted og foreldreansvar)

                                                                   Konkursbehandling, gjeldsforhandlinger, klage over utleggsforretning

                                                                   Avtaler og kontrakter 

                                                                   Boligreklamasjoner (feil og mangler ved bolig) - avhendingsloven

                                                                   Husleiesaker (kontrakter - oppsigelse - utkastelse)

                                                                   Arbeidsrett (ansettelses / oppsigelse nedbemanning / avskjed)

                                                                   Generell forretningsjuridisk bistand  

                                                                   Søknad om ettergivelse / lemping av skatt og merverdiavgift 

                                                                   Strafferett - forsvarer / bistandsadvokat 


                                                                  Se kontorets øvrige saksområder
Kontakt oss

Advokathuset fredrikstad
Phønix gate 3
1606 Fredrikstad

TELEFON         69 30 19 00
FaKs69 30 19 01
E-post:             firmapost@adv-huset.no

Latest news

ADVOKATHUSET FREDRIKSTAD 

Advokathuset Fredrikstad ble opprettet i 1989, og er et kontorfellesskap bestående av fire advokater og en sekretær.


Follow us