Advokat Trond Karlsen

 

Advokat Trond Karlsen


Daglig leder og styreleder i Advokathuset Fredrikstad (Fredrikstadadvokatene AS)

Juridisk embetseksamen i 1995 ved Universitetet i Oslo.


Advokat Trond Karlsen hadde arbeidserfaring Skatteetaten før han tiltrådte ved Advokathuset Fredrikstad. 
Gjennom arbeidserfaringen han hadde før han begynte som advokat, har han særlig erfaring med tvangsinndrivelse, konkursrett, gjeldsforhandlinger / ettergivelse og bokettersyn fra Skatteetaten. 


                                                                   Advokat Trond Karlsen påtar seg oppdrag innenfor særlig disse saksområdene:

                                                                    Arveoppgjør / skifte / dødsbobehandling  - Privat / offentlig skifte av dødsboer

                                                                    Skifteoppgjør / økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd (ektefeller / samboere) 

                                                                   Arv / testament / fremtidsfullmakt    

                                                                   Ektepakt / særeie 

                                                                   Samboerkontrakt    

                                                                   Konkursbehandling og gjeldsforhandling, 

                                                                   Klage over utleggsforretning, utleggspant, utleggstrekk, trekk i lønn / trygd

                                                                   Barnesaker / barnefordeling (samvær, bosted og foreldreansvar)

                                                                   Boligreklamasjoner (feil og mangler ved bolig) - avhendingsloven

                                                                   Husleiesaker (kontrakter - oppsigelse - utkastelse - tvangsfravikelse)

                                                                   Avtaler og kontrakter 

                                                                   Arbeidsrett (ansettelse, oppsigelse, nedbemanning, avskjed, permittering mm)

                                                                   Generell forretningsjuridisk bistand  

                                                                   Søknad om ettergivelse / lemping av skatt og merverdiavgift 

                                                                   Strafferett - forsvarer / bistandsadvokat 


                                                                  Se kontorets øvrige saksområder
Kontakt oss

Advokathuset fredrikstad
Phønix gate 3
1606 Fredrikstad

TELEFON         69 30 19 00
FaKs69 30 19 01
E-post:             firmapost@adv-huset.no

Latest news

ADVOKATHUSET FREDRIKSTAD 

Advokathuset Fredrikstad ble opprettet i 1989, og er et kontorfellesskap bestående av tre advokater og en advokatsekretær.© Fredrikstadadvokatene AS


Følg oss: