Advokat Torgeir Røinås Pedersen

Advokat Torgeir Røinås Pedersen

Cand. jur. 1995 ved Universitetet i Oslo. 


Advokat Røinås Pedersen har jobbet som advokat siden 1995, først i Advokatfirmaet Brorstrøm AS, deretter i Advokatfirmaet Brorstrøm og Røinås Pedersen, og siden 2000 ved Advokathuset Fredrikstad. 

Advokat Røinås Pedersen arbeider stort sett innenfor de fleste av kontorets arbeidsområder, men har straffesaker, barne- og                barnevernssaker samt pasient- og personskadesaker som hovedområde.

Se kontorets øvrige saksområder. 


Advokat Røinås Pedersen er fast forsvarer for Fredrikstad tingrett og Borgarting lagmannsrett, leder av Kontrollkommisjonen for          psykisk helsevern og er dessuten autorisert familiemegler etter barneloven og ekteskapsloven. Advokat Røinås Pedersen har også                                                                                          vært fast bistandsadvokat for Fredrikstad tingrett og Borgarting lagmannsrett


                                                                                  Advokat Torgeir Røinås Pedersen er for øvrig president i Norges Gymnastikk- og Turnforbund.Kontakt oss

Advokathuset fredrikstad
Phønix gate 3
1606 Fredrikstad

TELEFON         69 30 19 00
FaKs69 30 19 01
E-post:             firmapost@adv-huset.no

Latest news

ADVOKATHUSET FREDRIKSTAD 

Advokathuset Fredrikstad ble opprettet i 1989, og er et kontorfellesskap bestående av tre advokater og en advokatsekretær.© Fredrikstadadvokatene AS


Følg oss: