Advokat Torgeir Røinås Pedersen

Advokat Torgeir Røinås Pedersen

Cand. jur. 1995 ved Universitetet i Oslo.

Advokat Røinås Pedersen har jobbet som advokat siden 1995, først i Advokatfirmaet Brorstrøm AS, deretter i Advokatfirmaet Brorstrøm og Røinås Pedersen, og nå ved Advokathuset Fredrikstad.

Advokat Røinås Pedersen arbeider stort sett innenfor de fleste av kontorets arbeidsområder, men har straffesaker, barne- og barnevernssaker samt pasient- og personskadesaker som hovedområde.

Advokat Røinås Pedersen er fast forsvarer for Fredrikstad tingrett og Borgarting lagmannsrett, og er dessuten autorisert familiemegler etter barneloven og ekteskapsloven.

Se kontorets øvrige saksområder.


Kontakt oss

Advokathuset fredrikstad
Phønix gate 3
1606 Fredrikstad

TELEFON         69 30 19 00
FaKs69 30 19 01
E-post:             firmapost@adv-huset.no

Latest news

ADVOKATHUSET FREDRIKSTAD 

Advokathuset Fredrikstad ble opprettet i 1989, og er et kontorfellesskap bestående av fire advokater og en sekretær.


Follow us