Advokat Øyvind Abrahamsen

Advokat Øyvind Abrahamsen

Cand. jur. 1975 ved Universitetet i Oslo. 


Dommerfullmektig i Oslo skifterett og Sarpsborg tingett fra 1975 - 1978. 


Advokat Øyvind Abrahamsen var i en årrekke fast forsvarer ved Fredrikstad tingrett og Borgarting lagmannsrett. 

 
Advokat Abrahamsen har praktisert som advokat i Fredrikstad fra 1978. 


Advokat Abrahamsen dekker i all hovedsak hele kontorets saksområde, med hovedvekt på prosedyre i sivile saker og straffesaker.


                                                             Se kontorets saksområder.


Kontakt oss

Advokathuset fredrikstad
Phønix gate 3
1606 Fredrikstad

TELEFON         69 30 19 00
FaKs69 30 19 01
E-post:             firmapost@adv-huset.no

Latest news

ADVOKATHUSET FREDRIKSTAD 

Advokathuset Fredrikstad ble opprettet i 1989, og er et kontorfellesskap bestående av tre advokater og en advokatsekretær.© Fredrikstadadvokatene AS


Følg oss: