Advokat Øyvind Abrahamsen

Advokat Øyvind Abrahamsen

Cand. jur. 1975 ved Universitetet i Oslo.
Dommerfullmektig i Oslo skifterett og Sarpsborg tingett fra 1975 - 1978.
Var i en årrekke fast forsvarer ved Fredrikstad tingrett og Borgarting lagmannsrett.
Advokat Abrahamsen har praktisert som advokat i Fredrikstad fra 1978.
Advokat Abrahamsen dekker i all hovedsak hele kontorets saksområde, med hovedvekt på prosedyre.

Se kontorets saksområder.


Kontakt oss

Advokathuset fredrikstad
Phønix gate 3
1606 Fredrikstad

TELEFON         69 30 19 00
FaKs69 30 19 01
E-post:             firmapost@adv-huset.no

Latest news

ADVOKATHUSET FREDRIKSTAD 

Advokathuset Fredrikstad ble opprettet i 1989, og er et kontorfellesskap bestående av fire advokater og en sekretær.


Follow us