Advokat Marianne Weel Kreutz

Advokat Marianne Weel Kreutz

Cand. jur. 1998 ved Universitetet i Oslo. Advokatbevilling 2011.

Advokat Marianne Weel Kreutz har strafferett, barnevernsrett og barnerett som sine spesialområder. Hun har flere års erfaring som privatpraktiserende advokat, og som politiadvokat med spesiell kompetanse på vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep.

Hun har omfattende prosedyreerfaring for både tingrett og lagmannsrett, og er fast bistandsadvokat for Halden tingrett og Borgarting lagmannsrett. Hun dekker for øvrig de fleste av kontorets øvrige saksområder med særlig vekt på familierett, arbeidsrett og saker etter folketrygdloven.


2015-2019      Politiadvokat Øst politidistrikt

                                                 2009-2015      Advokatfullmektig/Advokat

                                                 2007-2009      Rådgiver Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

                                                 1998-2007      Rådgiver NAV fylkesledd m.m. 


                                                    Se kontorets øvrige saksområder


Kontakt oss

Advokathuset fredrikstad
Phønix gate 3
1606 Fredrikstad

TELEFON         69 30 19 00
FaKs69 30 19 01
E-post:             firmapost@adv-huset.no

Latest news

ADVOKATHUSET FREDRIKSTAD 

Advokathuset Fredrikstad ble opprettet i 1989, og er et kontorfellesskap bestående av fire advokater og en sekretær.


Follow us